Cennik

Ponosimy odpowiedzialność za wykonywaną pracę, ARKA Biuro Usług Ekonomicznych
Sp. z o. o. jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług.

Oferta cenowa:

Cena usługi księgowej ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem, z uwzględnieniem:
• rodzaju ksiąg: ewidencje uproszczone, księgi podatkowe, księgi handlowe,
• liczby przekazywanych dokumentów,
• ilości zatrudnionych pracowników,
• oraz innych czynników, np. czy firma jest płatnikiem vat, czy realizuje transakcje w walutach obcych,

Przykładowy cennik (ceny orientacyjne netto):

ewidencje uproszczone: karta podatkowa, Ryczałt,  – od 100 zł
Książka Przychodów i Rozchodów  – od 150 zł
Pełne księgi rachunkowe  – od 800 zł
Sprawy pracownicze  – od 20 zł / os.
Doradztwo gospodarcze, księgowe, podatkowe  – od 100 zł / godz.

 

Akceptowane formy płatności:
• gotówka
• przelew

Dla klientów rozpoczynających działalność przewidujemy preferencyjne ceny.
Dla pozostałych nowych klientów przewidujemy atrakcyjne rabaty.