Władze Spółki

Dorota Skrzypczak
Dorota Skrzypczak
Prezes Zarządu

Wykształcenie:
Magister ekonomii,
absolwentka Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego we Wrocławiu.

W trakcie kariery zawodowej Główny Księgowy w firmach:
– Rank Progress SA w Legnicy – Spółka Akcyjna notowana na głównym parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych – firma inwestycyjno-developerska

– Miejskie Przedsiębiorstwio Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubinie

– Classic Soft Drink Sp. z o.o. w Głogowie – Zagraniczne przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe w branży spożywczej – Zakład pracy chronionej.

– P. P. i U. „Kotłorem” S.c. w Lubinie – Przedsiębiorstwo działające w branży energetyki zawodowej, produkcji stolarki budowlanej i handlu paliwami

W latach 2005 i 2006 – Finalistka Ogólnopolskiego konkursu „Księgowy Roku 2005” i „Księgowy Roku 2006” organizowanego przez Sage Symfonia Sp. z o. o. , Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Grupę Wydawniczą Infor S. A.
Agnieszka Skrzypczak
Agnieszka Skrzypczak
Wspólnik

Wykształcenie:
Magister Inżynier
budownictwa,
absolwentka Politechniki
Wrocławskiej

Justyna Skrzypczak
Justyna Skrzypczak
Członek Zarządu

Wykształcenie:
Inżynier architekt,
absolwentka Politechniki
Wrocławskiej