Kontakt

ARKA Biuro Usług Ekonomicznych Sp. z o. o. z siedzibą w Lubinie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000506052
Adres biura: ul. Kilińskiego 2/1, 59-300 Lubin
********************************************************************
Godziny pracy:
Poniedziałek 11.00 – 18.00
Wtorek 09.00 – 16.00
Środa 11.00 – 18.00
Czwartek 09.00 – 16.00
Piątek 09.00 – 16.00

76 / 749 73 97
+48 733 399 910
+48 697 315 010

NIP: 692 250 60 99 Regon: 022349783 Kapitał zakładowy: 5.000 PLN, w całości opłacony

********************************************************************
Jak dojechać do biura: