W środę TK zajmie się kwotą wolną od podatku

Trybunał Konstytucyjny sprawdzi, czy przepisy o kwocie wolnej od podatku są zgodne z ustawą zasadniczą. Wniosek w tej sprawie złożył rzecznik praw obywatelskich.

Rzecznik chce, by TK zweryfikował prawidłowość założenia ustawodawcy, że przekroczenie przez podatnika kwoty wolnej od podatku  świadczy o tym, że jest on w stanie w granicach tak ustalonego dochodu zaspokoić swoje elementarne potrzeby życiowe i posiada równocześnie rzeczywistą zdolność do ponoszenia ciężarów publicznych w postaci uiszczania podatku.

Według RPO taki przepis narusza zasadę proporcjonalności, ponieważ korzyści w postaci wpływów podatkowych pozostają w odpowiedniej proporcji do nakładanych ciężarów, co nie sprzyja samodzielnemu zaspokajaniu potrzeb człowieka funkcjonującego we współczesnym społeczeństwie.

Twoje Biuro Rachunkowe, Lubin 2015

Źródło: Monika Sewastianowicz, Kompas Księgowo-Kadrowy, http://www.wolterskluwer.pl/