Stypendia w ramach programu Erasmus+ bez PIT

Minister Finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od dochodów osób fizycznych z tytułu stypendiów na wyjazdy zagraniczne otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+”, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

– Tak przewiduje rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 sierpnia br. 

Twoje Biuro Rachunkowe, Lubin 2015

Źródło: e-doradca podatkowy, wrzesień 2015