Niedopłatę podatku PIT ureguluj w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia

Wielu podatników roczne rozliczenie deklaracji PIT ma już za sobą. Osoby, które zanotowały niedopłatę podatku zobowiązane są do zwrotu kwoty niedopłaty urzędowi skarbowemu. Ostateczny termin uregulowania należności mija 30 kwietnia.

Niedopłata podatku jest to różnicą pomiędzy podatkiem naliczonym podatnikowi a pobranymi (wpłaconymi) zaliczkami na podatek w ciągu roku. Niedopłata podatku może powstać m.in. gdy:

1). podatnik nie rozliczy wszystkich zaliczek miesięcznych,

2). miesięczne zaliczki na podatek były pobierane według stawki 18%, a nasze dochody przekroczyły próg podatkowy 85 528 zł, więc powinny być opodatkowane już wg wyższej 32% stawki,

3). gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł rozliczanych według 18% podatku dochodowego, a łącznie przychody spowodowały przekroczenie progu podatkowego i konieczność zastosowania 32% stawki,

4). gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł i doszło do podwójnego uwzględnienia kwoty wolnej od podatku.

Warto pamiętać, że termin zapłaty zaległego podatku jest niezależny od złożenia deklaracji podatkowej. Samą deklarację można rozliczyć wcześniej, a wpłaty podatku dokonać w terminie późniejszym, przestrzegając jednak daty 30 kwietnia 2014 roku.

Źródło: Iwona Maczalska, http://www.pit.pl/