Fiskus dostanie nowe informacje od firm

Od 1 stycznia 2016 r. płatnik będzie musiał podać w PIT-11, czy pracownik jest rezydentem podatkowym, czy nierezydentem. Płatnik będzie więc musiał ustalić, w którym kraju pracownik ma centrum interesów osobistych i gospodarczych, ile dni przebywa na terytorium Polski i czy z innych powodów nie jest rezydentem innego kraju. Nowy obowiązek wynika z obowiązującego już rozporządzenia MF w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zakłada ono, że od 1 stycznia 2016 r. trzeba będzie złożyć formularz PIT-11 (za okres od 1 stycznia 2015 r.) w nowej wersji (wersja 22).

Twoje Biuro Rachunkowe, Lubin 2015

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 02.11.2015, str. B3, Link: https://edgp.gazetaprawna.pl/grzbiet/2553/gazeta-prawna.html#page/2