Zmiany w PIT – wyższy podatek do zapłaty za Założenie Spółki Kapitałowej

Założenie spółki kapitałowej, lub przystąpienie do niej może się wiązać z zapłatą wysokiego podatku dochodowego.

Jest to efektem zmian w ustawach o podatku dochodowym, które zaczęły obowiązywać 01.01.2017 r.

Od początku roku założenie spółki kapitałowej, bądź przystąpienie do takowej będzie się wiązać z zapłatą znacznego podatku dochodowego. Osoby, które obejmują akcje lub udziały w zamian za wkład niepieniężny, powinny zachować ostrożność.

Typowym przypadkiem będzie wniesienie nieruchomości do spółki z o. o. w zamian za udziały. Do końca zeszłego roku przychodem wspólnika wnoszącego aport i obejmującego udziały, była wartość nominalna tych udziałów. Dlatego podatek z tytułu założenia spółki mógł być minimalny.

Jeśli wspólnicy wskazali mniejszy przychód przy objęciu udziałów, a przy zbyciu był on odpowiednio większy, wpływali oni na wysokość przychodu. Na początku roku sytuacja uległa zmianie na niekorzyść podatników. Teraz przychodem z tytułu objęcia udziałów jest wartość rynkowa wnoszonego majątku.

Przykładem może być sytuacja gdy ktoś planuje założyć spółkę z o. o. zajmującą się działalnością deweloperską i wniesie posiadane działki o wartości 500 tys. zł, będzie musiał zapłacić podatek i wysokości 95 tys. zł (19 %).

Podatek ten należy wykazać w deklaracji PIT-38, oraz zapłacić do 30 kwietnia następnego roku podatkowego, czyli może dojść do sytuacji gdy trzeba będzie zapłacić podatek przed uzyskaniem jakichkolwiek dochodów.

Zmiana wprowadzona 01.01.2017 r. miała na celu uniemożliwienie przeprowadzania niektórych optymalizacji podatkowych. Ta metoda usunięcia luk w przepisach spowodowała zastawienie pułapki podatkowej na wielu zwykłych podatników. Jako że powodują powstanie zobowiązania podatkowego u osób, które nie uzyskały żadnych dochodów.

Problem ten może okazać się bardzo poważny, z racji tego iż wielu podatników posiada dość kiepską wiedzę o podatkach. Wiedzą, ze sprzedaż nieruchomości po 5 latach nie podlega PIT, dlatego mogą sądzić iż wniesienie działki lub budynku do spółki po tym okresie także.

Niestety, wniesienie aportu działa na zupełnie innych zasadach. Przeniesienie jej w dowolnym momencie zawsze wiąże się z powstaniem zobowiązania podatkowego.

Twoje Biuro Rachunkowe Lubin 2017