Pracownicy tymczasowi – zmiany w zasadach zatrudnienia

Planowo w tym roku ma wejść w życie nowelizacja przepisów dotyczących pracowników tymczasowych, która ma zapewnić ochronę pracownika poprzez jeszcze lepiej sprecyzowane warunki pracy. Jakie będą zmiany w zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych?

Najważniejsza zmiana w zasadach zatrudnienia pracowników tymczasowych

Jednym z najważniejszych przepisów ulegających zmianie będzie możliwość zatrudnienia pracownika tymczasowego u tego samego pracodawcy na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. I to bez względu na to, czy jest do danej pracy kierowany przez jedną, czy przez kilka różnych agencji pośrednictwa pracy. Ma to na celu wyeliminowanie pracy tego samego pracownika tymczasowego skierowanego na określone stanowisko wykonywania swoich obowiązków przez długi okres – nawet kilku lat.

Zapis o 18-miesięcznym maksymalnym okresie pracy ma zostać jeszcze dopracowany, ponieważ jego wcześniejsze brzmienie pozwalało na delegowanie pracownika tymczasowego do określonej pracy poprzez kilka różnych agencji agencji. Od momentu wejścia w życie powyższych zmian, możliwość taka zostanie skutecznie zablokowana.

Z jednej strony zmiana przepisów ma na celu ochronę pracowników tymczasowych, z drugiej jednak strony niesie ryzyko, że zwiększy się szara strefa. Jeśli mimo to ktoś zatrudni pracownika tymczasowego na okres dłuższy niż 18 miesięcy, lub powierzy mu szczególnie niebezpieczne obowiązki, może to skutkować grzywną do 30 tys. zł.

Zmiany dla agencji

Zmiany będą miały wpływ również na samą pracę agencji pracy tymczasowej. Od momentu wejścia w życie zmian przepisów zobowiązane będą m.in. do posiadania biura, co ma umożliwić przeprowadzenie kontroli odpowiednim organom.

Planowane jest także ograniczenie ich ilości, szczególnie, że obecnie na terenie kraju istnieje ok. 6 tys. podmiotów świadczących usługi delegowania pracowników tymczasowych.

Kiedy przepisy mają wejść w życie?

Planowanym terminem wejścia w życie zmian jest 1 czerwca 2017 roku, chociaż dokładna data może się jeszcze ulec zmianie. Mówi się również, że niektóre z przepisów miałyby obowiązywać dopiero od stycznia 2018 roku.

Twoje Biuro Rachunkowe Lubin 2017