Dodatek za pracę w porze nocnej w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku wzrosła dla pracowników wykonujących pracę w porze nocnej podstawa naliczania dodatku do wynagrodzenia.

Dodatek ten przysługuje na mocy art. 1518 § 1 Kodeksu Pracy w związku z wykonywaniem pracy w porze nocnej (w godzinach pomiędzy 21.00 a 7.00) i wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę – za każdą godzinę pracy w nocy.

W związku z podwyższeniem płacy minimalnej od 01.01.2017 r. wzrosła także podstawa naliczania dodatku – i wynosi ona teraz 400,00 zł. Oznacza to, że w miesiącach, w których wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin (np. luty), dodatek jest równy 2,50 zł za każdą godzinę pracy w godzinach nocych, a w miesiącach liczących 168 godzin, (np. styczeń) – 2,38 zł.

Poniżej przedstawiamy kwoty dodatku za jedną godzinę pracy w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2017 roku:

styczniu wymiar czasu wynosi 168 godzin, a kwota dodatku 2,38 zł.
W lutym wymiar czasu wynosi 160 godzin, a kwota dodatku 2,50 zł.
W marcu wymiar czasu wynosi 184 godzin, a kwota dodatku 2,17 zł.
W kwietniu wymiar czasu wynosi 152 godzin, a kwota dodatku 2,63 zł.
W maju wymiar czasu wynosi 168 godzin, a kwota dodatku 2,38 zł.
W czerwcu wymiar czasu wynosi 168 godzin, a kwota dodatku 2,38 zł.
W lipcu wymiar czasu wynosi 168 godzin, a kwota dodatku 2,38 zł.
W sierpniu wymiar czasu wynosi 176 godzin, a kwota dodatku 2,27 zł.
We wrześniu wymiar czasu wynosi 168 godzin, a kwota dodatku 2,38 zł.
W październiku wymiar czasu wynosi 176 godzin, a kwota dodatku 2,27 zł.
W listopadzie wymiar czasu wynosi 160 godzin, a kwota dodatku 2,50 zł.
W grudniu wymiar czasu wynosi 152 godzin, a kwota dodatku 2,63 zł.

Twoje Biuro Rachunkowe Lubin 2017

Źródło: e-doradca podatkowy, październik 2015