1. Stypendia w ramach programu Erasmus+ bez PIT

  Minister Finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od dochodów osób fizycznych z tytułu stypendiów na wyjazdy zagraniczne otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+”, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. – Tak przewiduje rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów […]

 2. Dodatkowe zwolnienia w PIT

  Ustawą z dnia  24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostaną też zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5 ustawy zmieniającej). Nowelizacja rozszerzy zakres dochodów/przychodów wolnych od podatku – poprzez dodanie do art. 21 ust 1 ustawy o PIT: – pkt 8a), zgodnie z którym wolny od podatku jest zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia […]

 3. Jaki podatek płacą sportowcy

  Profesjonalny siatkarz, piłkarz bądź żużlowiec może rozliczyć przychody w ramach działalności gospodarczej. Co do zasady, jeśli podpisał z klubem kontrakt, będzie także opłacał VAT. Musi jednak pamiętać, że nie wszystkie jego wydatki mogą być kosztami firmowymi. Twoje Biuro Rachunkowe, Lubin 2015 Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna, s. IV

 4. Równy podział spadku uchroni przed podatkiem PIT

  Brat, który odda siostrze spadkowe mieszkanie w zamian za spłatę, nie płaci PIT. Warunkiem jest jednak to, by spłata nie przekroczyła połowy wartości lokalu. Podział spadku nie może prowadzić do wzbogacenia żadnej ze stron. Taka jest konkluzja najnowszej interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, nr IBPB-2-2/4511-376/15/MZM. Twoje Biuro Rachunkowe, Lubin 2015 Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita

 5. Pracownicy mogą jeść do woli. Podatku nie ma

  Szef, który oferuje zatrudnionym pełne wyżywienie, nie ma prawa potrącić im zaliczki na PIT, jeśli nie wie, kto i ile zjadł. Potwierdzają to najnowsze interpretacje dyrektorów izb skarbowych. To pokłosie wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13. Eksperci widzą w tym jednak ryzyko odpowiedzialności podatkowej firm jako płatników. Twoje Biuro Rachunkowe, Lubin 2015 Źródło: Anna Misiak, Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta […]

 6. Udziały po śmierci małżonka bez PIT

  Wdowa nie musi płacić podatku, jeśli po zgonie męża dostanie ze spółdzielni zwrot wniesionego przez niego wkładu. Warunkiem jest to, by łączyła ich wcześniej wspólność majątkowa. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 października br. (II FSK 2190/13). Twoje Biuro Rachunkowe, Lubin 2015 Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 30.10.2015, str. B3, Link: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/902503,udzialy-po-smierci-malzonka-bez-pit.html

 7. Fiskus dostanie nowe informacje od firm

  Od 1 stycznia 2016 r. płatnik będzie musiał podać w PIT-11, czy pracownik jest rezydentem podatkowym, czy nierezydentem. Płatnik będzie więc musiał ustalić, w którym kraju pracownik ma centrum interesów osobistych i gospodarczych, ile dni przebywa na terytorium Polski i czy z innych powodów nie jest rezydentem innego kraju. Nowy obowiązek wynika z obowiązującego już rozporządzenia MF w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego […]

 8. W środę TK zajmie się kwotą wolną od podatku

  Trybunał Konstytucyjny sprawdzi, czy przepisy o kwocie wolnej od podatku są zgodne z ustawą zasadniczą. Wniosek w tej sprawie złożył rzecznik praw obywatelskich. Rzecznik chce, by TK zweryfikował prawidłowość założenia ustawodawcy, że przekroczenie przez podatnika kwoty wolnej od podatku  świadczy o tym, że jest on w stanie w granicach tak ustalonego dochodu zaspokoić swoje elementarne potrzeby życiowe i posiada równocześnie rzeczywistą zdolność do ponoszenia ciężarów publicznych w postaci uiszczania podatku. Według RPO taki […]

 9. Rozlicz najem do 30 kwietnia

  Do 30 kwietnia rozliczyć należy nie tylko przychody z umów o pracę, zlecenie, dzieło, ale również przychody z najmu. Różnią się one od standardowych przychodów podatników przede wszystkim tym, że za prawidłowe obliczenie podatku i zaliczek odpowiada składający roczne zeznanie, a nie płatnik – pracodawca. Wynajmujący nieruchomości prywatnie nie ma obowiązku prowadzić ewidencji najmu, księgi przychodów i rozchodów lub innych ewidencji podatkowych. Nie musi również prowadzić ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych […]

 10. Niedopłatę podatku PIT ureguluj w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia

  Wielu podatników roczne rozliczenie deklaracji PIT ma już za sobą. Osoby, które zanotowały niedopłatę podatku zobowiązane są do zwrotu kwoty niedopłaty urzędowi skarbowemu. Ostateczny termin uregulowania należności mija 30 kwietnia. Niedopłata podatku jest to różnicą pomiędzy podatkiem naliczonym podatnikowi a pobranymi (wpłaconymi) zaliczkami na podatek w ciągu roku. Niedopłata podatku może powstać m.in. gdy: 1). podatnik nie rozliczy wszystkich zaliczek miesięcznych, 2). miesięczne […]