1. Pracownicy tymczasowi – zmiany w zasadach zatrudnienia

  Planowo w tym roku ma wejść w życie nowelizacja przepisów dotyczących pracowników tymczasowych, która ma zapewnić ochronę pracownika poprzez jeszcze lepiej sprecyzowane warunki pracy. Jakie będą zmiany w zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych? Najważniejsza zmiana w zasadach zatrudnienia pracowników tymczasowych Jednym z najważniejszych przepisów ulegających zmianie będzie możliwość zatrudnienia pracownika tymczasowego u tego samego pracodawcy na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. I to bez względu na to, czy jest […]

 2. Przekazanie posiłków profilaktycznych bez VAT

  Przekazanie pracownikom posiłków profilaktycznych nie podlega opodatkowaniu VAT. Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia naliczonego VAT przy nabyciu tych posiłków Opodatkowaniu VAT podlegają czynności odpłatne, takie jak odpłatne świadczenie usług, bądź odpłatna dostawa towarów. W pewnych sytuacjach opodatkowaniu podlegają również czynności nieodpłatne, takie jak nieodpłatne przekazanie towaru przez podatnika. Są jednak pewne czynności określone przez ustawę, które należy traktować na równi z odpłatną […]

 3. Zmiany w PIT – wyższy podatek do zapłaty za Założenie Spółki Kapitałowej

  Założenie spółki kapitałowej, lub przystąpienie do niej może się wiązać z zapłatą wysokiego podatku dochodowego. Jest to efektem zmian w ustawach o podatku dochodowym, które zaczęły obowiązywać 01.01.2017 r. Od początku roku założenie spółki kapitałowej, bądź przystąpienie do takowej będzie się wiązać z zapłatą znacznego podatku dochodowego. Osoby, które obejmują akcje lub udziały w zamian za wkład niepieniężny, powinny zachować ostrożność. Typowym przypadkiem będzie wniesienie […]

 4. Dodatek za pracę w porze nocnej w 2017 roku

  Od 1 stycznia 2017 roku wzrosła dla pracowników wykonujących pracę w porze nocnej podstawa naliczania dodatku do wynagrodzenia. Dodatek ten przysługuje na mocy art. 1518 § 1 Kodeksu Pracy w związku z wykonywaniem pracy w porze nocnej (w godzinach pomiędzy 21.00 a 7.00) i wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę – za każdą godzinę pracy w nocy. W związku z podwyższeniem płacy minimalnej od 01.01.2017 r. wzrosła także […]

 5. Zmiana sposobu stosowania standardowego formularza wpłaty gotówkowej

  1 października 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego, które wprowadza częściowe zmiany w sposobie wypełniania przedmiotowego formularza w związku z centralizacją obsługi finansowo-księgowej organów celnych. Jak poinformował resort finansów, w związku z centralizacją obsługi finansowo-księgowej organów celnych z dniem 1 października 2015 r. większość wpłat należności, jako tzw. wpłaty scentralizowane, będzie dokonywana […]

 6. Koszty dodatkowe wliczane do podstawy opodatkowania VAT w imporcie

  Pojawiła się interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 28 września 2015 r. w zakresie kosztów dodatkowych wliczanych do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów. Zgodnie z art. 30b ust. 4 ustawy o VAT podstawa opodatkowania z tytułu importu towarów obejmuje koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia – o ile nie zostały włączone do wartości celnej – ponoszone do pierwszego miejsca […]

 7. Nowe reguły dokonywania korekt przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów korzystne dla przedsiębiorców

  Ministerstwo Gospodarki wyjaśniło, że uchwalona przez Sejm 10 września 2015 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów wprowadza m.in. nowe reguły dokonywania korekt przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do przypadków, które wystąpiły zarówno po 1 stycznia 2016 r., jak i przed tym dniem. Nowe rozwiązania dotyczą korekt przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów wynikających […]

 8. Uzupełnienie kaucji gwarancyjnej

  Do kiedy podmioty dokonujące dostaw paliw, które przed 1 lipca 2015 r. złożyły kaucję gwarancyjną, i kaucja ta została przyjęta przed tym dniem, mają obowiązek dostosować się do nowej wysokości minimalnej kaucji gwarancyjnej (1 mln zł)? Z dniem 1 lipca 2015 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie o VAT wprowadzone przez ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy […]

 9. Wysokość zastawu skarbowego na 2016 rok

  Wysokość zastawu skarbowego w przyszłym roku wyniesie 12.400 zł, czyli tyle samo, ile w bieżącym roku. – Tak ogłoszono w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa. Na podstawie tegoż przepisu Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt […]

 10. Wysokość kary porządkowej na 2016 rok

  Kara porządkowa w przyszłym roku wyniesie maksymalnie 2.800 zł, czyli tyle samo, ile w bieżącym roku. – Tak ogłoszono w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa. Przypomnijmy, na podstawie ww. przepisu strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego: 1. nie stawili się osobiście […]